Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Prosjektet avsluttes i 2021, men videreføres i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0.

Mål

Å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet, slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.

Sammendrag av prosjektbeskrivelsen

Troms fylkesbibliotek søker om midler til et treårig utviklingsprosjekt Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Folkebibliotek og universitetsbibliotek har et klart og tydelig samfunnsoppdrag om å fremme opplysning og utdanning. Prosjektet tar utgangspunkt i dette oppdraget. Målet er å forbedre bibliotektjenesten og formidling av innhold innafor kunnskap og opplæring ved å organisere arbeidet slik at det gir tettere samarbeid og ei tydelig rolleavklaring mellom folkebibliotekene, fylkesbiblioteket og universitetsbiblioteket.

I prosjektet skal man finne fram til ei organisering av kunnskap- og informasjonstjenesten som kan gjøre folkebibliotekene i Troms mest mulig relevante for sine lokalsamfunn og sikre best mulig kvalitet i tjenesten. Arbeidet med å heve kompetansen på dette området og utvikle samlingene vil inngå i prosjektet. Dette vil innebære utvikling av tjenester som støtter formell og uformell kompetanseheving hos bibliotekbrukerne. Deltakere i prosjektet er folkebibliotekene i fylket, Troms fylkesbibliotek og universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Arbeidsgruppa

Line Rubach, Harstad bibliotek
Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek
Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek og byarkiv
Mariann Løkse, Universitetsbiblioteket Tromsø
Tanmayo Olsen, Troms fylkesbibliotek
Aud Tåga, Troms fylkesbibliotek

Rapport 14. februar 2019 til 31. august 2020

Rapport 1. mai 2018 til 13. februar 2019

Prosjektsøknad

Artikkelliste