Bibliotek og næringsliv

Delprosjektet Bibliotektjenester til næringsliv er en del av det avslutta prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.

Undersøkelse

Næringshagen Midt-Troms og Halti næringshage har på vegne av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør gjennomført intervjuundersøkelse (PDF, 398 kB) med ti næringslivsaktører om bruk av bibliotektjenester. Les referat (PDF, 609 kB) fra møtet om undersøkelsen.

Om delprosjektet

I prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør inngår delprosjektet Bibliotektjenester til næringsliv. Målet med delprosjektet er å undersøke hva slags behov lokalt næringsliv har for bibliotektjenester, og om folkebibliotekene i samarbeid med fylkesbiblioteket og universitetsbiblioteket kan tilby de tjenestene som etterspørres. Det er inngått et samarbeid med Næringshagen Midt-Troms og Halti næringshage som tar ansvar for undersøkelsen. Første del av undersøkelsen blir frokostmøter med næringsliv i Halti på Storslett (12.02.19) og i Kunnskapsparken Finnsnes (18.02.19) På disse møtene skal bibliotekene i Nordreisa og Lenvik og Troms fylkesbibliotek presentere seg. 

Fylkesbiblioteket har mottatt tilsagn om økonomisk støtte fra næringsetaten i Troms fylkeskommune til prosjektet Bibliotektjenester til næringslivet.

Referat fra frokostmøtene på Storslett 12. februar og på Finnsnes 18. februar 2019 (PDF, 409 kB)