Fagbibliotekuke

På biblioteksjefmøtet i 2018 ble det bestemt å arrangere fagbibliotekuker i bibliotekene.

Fagbibliotekuke - uke 9 2020 

I år arrangeres fagbibliotek-uka i uke 9, men for å kunne avvikle forfattermøter blir det arrangement i bibliotekene ut uke 11. Forfattere som besøker bibliotek er Lill-Karin Elvestad, som har skrevet om Ågot Gjems Selmer og Per Kristian Olsen som har skrevet Jevnet med jorden. Ivar Vik besøker et bibliotek med foredrag om kirkeskipenes ikonografi. Det er også andre arrangement eller informasjon som retter seg mot publikum om kildekritikk og Data. Informasjonsfilmen om tidsskriftbasen Idunn ble, som planlagt, ferdig til fagbibliotek-uka.

Oversikt over arrangement i fagbibliotekuka 2020 (PDF, 197 kB)

Fagbibliotekuke - uke 13 2019

Arbeidsgruppa i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør forslo for biblioteksjefmøtet 16. oktober 2018 at bibliotekene skulle arrangere fagbibliotekuke i uke 13. Forslaget fikk tilslutning av biblioteksjefmøtet og vi legger derfor opp til ei markering i uke 13.

Målet med fagbibliotekuka er å formidle kunnskap om bibliotekenes digitale ressurser og legge til rette for møteplasser med faglige tema. Sørreisa har allerede planlagt hva som skal skje der, og nå venter vi på flere gode tiltak fra de andre bibliotekene i fylket.

Det er planlagt en foredragsturne med Morten Jentoft om Finland 1918. Turneen starter i Harstad 26. mars, går videre til indre Troms 27. mars og avsluttes på Finnsnes 28. mars. Foredraget på Finnsnes blir streamet. I den forbindelse håper vi at bibliotekene inviterer publikum til å komme på biblioteket for å følge streaminga. Mer informasjon om dette sendes ut etter hvert.

Faktafyk er et sakprosatidsskrift for ungdommer i alderen 13 – 16 år. Nummer 6 er nettopp kommet, og har et flott innhold. Her er det mange tema å gripe fatt i, med bokanbefalinger til hvert tema. Bla i bladet. Fylkesbiblioteket har fått tilsendt en bunke, og dersom noen bibliotek ønsker tilsendt magasin fra oss så ta kontakt.

Oppsummering av bibliotekenes aktiviteter i fagbibliotekuka. (PDF, 387 kB)