Hvem gjør hva på fylkesbiblioteket?

Her er en oversikt over ansatte på fylkesbiblioteket og arbeidsområdene til den enkelte.

Leder

Sunniva Knutsen, fylkesbiblioteksjef i Finnmark 

Telefon: 78 96 59 25/48 20 49 98 
sunniva.knutsen@ffk.no 

Ansatte på Finnmark fylkesbibliotek

Honna Havas, rådgiver privatarkiv

Fylkeskoodinator privatarkiv og leder for nettverket Finnmarksarkivene (FARK) og ansvarlig for Finmarksbibliotekets samling av privatarkiver.
Telefon: +47 78 96 43 59
honna.havas@ffk.no

Helga Kristine Pettersen, rådgiver bibliotek 

Ansvar for kvensk bibliotektjeneste og finsk bibliotektjeneste. 
Telefon: 78 96 43 79
helga.pettersen@ffk.no  

Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver bibliotek 

Festivalkoordinator for Finnmark internasjonale litteraturfestival. Kontaktperson for Aktiv formidling i Finnmark 2024. 
Telefon: 78 96 43 69 
ida.sagberg@ffk.no  

Jorun Irene Jakola, administrasjon 

Administrasjonsoppgaver, møte- og reiseplanlegging, fjernlån, økonomi/regnskap, Sommerles-turne, innkjøp, postansvarlig og mye mer! 
Telefon: 78 96 43 54 
jorun.irene.jakola@ffk.no 

Mads Munkvold, rådgiver bibliotek 

Ansvar for oppfølging av bibliotekenes statistikkføring og analyse av bibliotekstatistikk. Ansvarlig for oppfølging av kommunalt planarbeid. Kontaktperson for spill i bibliotek, samisk språkuke 2024 og «Biblioteket som samskaper» i Finnmark. 
Telefon: 78 96 43 60 
mads.munkvold@ffk.no  

Mona Astrid Fonnes, rådgiver bibliotek 

Kontaktperson for prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek og satsingsområdet om kunnskapsaktør, prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek, Lesersørvis, Shared reading/samlesing, Sommerles og folkebibliotekene i Finnmark sine nettsider.
Telefon: 78 96 43 72 
mona.fonnes@ffk.no  

Signe Marie Fløystad Aune, rådgiver bibliotek

Deltar i prosjektet Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem. Kjøper inn e-bøker og administrerer BookBites.
Telefon: 78 96 43 67
signe.aune@ffk.no

Sigrid Stangnes, prosjektleder

Arbeidssted Kunnskapsparken på Finnsnes. Prosjektleder Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem.
Telefon:  475 11 116
sigrid.stangnes@tromsfylke.no

Sonja Siltala, fotoarkivar  

Fotograf. Tar i mot bildehenvendelser og -bestillinger fra publikum og kunder. Digitalisering, innsamling av nye historiske bilder, registrering i Primus. Formidling via sosiale medier og Digitalt Museum. Samtidsfoto og annen dokumentasjon. 
Telefon: 78 96 43 56 
sonja.siltala@ffk.no