Hvem gjør hva på fylkesbiblioteket?

Her er en oversikt over ansatte på fylkesbiblioteket og arbeidsområdene til den enkelte.

Leder

Sunniva Knutsen, fylkesbiblioteksjef i Finnmark 

Telefon: 78 96 59 25/48 20 49 98 
sunniva.knutsen@ffk.no 

Ansatte på Finnmark fylkesbibliotek

Honna Havas, rådgiver privatarkiv

Fylkeskoodinator privatarkiv og leder for nettverket Finnmarksarkivene (FARK) og ansvarlig for Finmarksbibliotekets samling av privatarkiver.
Telefon: +47 78 96 43 59
honna.havas@ffk.no

Helga Kristine Pettersen, rådgiver bibliotek 

Prosjektleder Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0. Ansvar for kvensk bibliotektjeneste og finsk bibliotektjeneste. 
Telefon: 78 96 43 79
helga.pettersen@ffk.no  

Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver bibliotek 

Festivalkoordinator for Finnmark internasjonale litteraturfestival. Fagansvarlig DKS, leder kompetansenettverk barne- og ungdomslitteratur i fylket, deltar i arbeidsgruppe for nordnorsk litteraturstrategi.  
Telefon: 78 96 43 69 
ida.sagberg@ffk.no  

Joachim Bryde, IT-rådgiver bibliotek 

IT-rådgivning, nettsider til folkebibliotekene i Finnmark.
Telefon: 78 96 43 52 
joachim.bryde@ffk.no  

Jorun Irene Jakola, administrasjon 

Alt som har med det administrative å gjøre. 
Public (arkivar for fylkesbiblioteket), økonomi/budsjett/regnskap, sekretær for Fru Frigga Konows fond, postansvarlig, fjernlån.
Telefon: 78 96 43 54 
jorun.irene.jakola@ffk.no 

Mads Munkvold, rådgiver bibliotek 

Følger opp prosjektet «Biblioteket som samskaper» og folkebibliotekenes statistikkføring. Koordinerer regionmøter. Kursansvarlig for «23 ting om å formidle på nett» og «Spillformidling». 
Telefon: 78 96 43 60 
mads.munkvold@ffk.no  

Mona Astrid Fonnes, rådgiver bibliotek 

Kontaktperson for prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek og satsingsområdet om kunnskapsaktør, Lesersørvis, Sommerles og folkebibliotekene i Finnmark sine nettsider. 
Telefon: 78 96 43 72 
mona.fonnes@ffk.no  

Signe Marie Fløystad Aune, rådgiver bibliotek

Finmarksbiblioteket. Deltar i prosjektet Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem. Kjøper inn e-bøker og administrerer BookBites.
Telefon: 78 96 43 67
signe.aune@ffk.no

Sigrid Stangnes, prosjektleder

Arbeidssted Kunnskapsparken på Finnsnes. Prosjektleder Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem.
Telefon:  475 11 116
sigrid.stangnes@tromsfylke.no

Sonja Siltala, fotoarkivar  

Fotograf. Tar i mot bildehenvendelser og -bestillinger fra publikum og kunder. Digitalisering, innsamling av nye historiske bilder, registrering i Primus. Formidling via sosiale medier og Digitalt Museum. Samtidsfoto og annen dokumentasjon. 
Telefon: 78 96 43 56 
sonja.siltala@ffk.no