Relevante artikler

Her er lenker til lesestoff som er relevant for prosjektet.

Artikler:

Fra nettstedet «Nokut.no», Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga:
(2019). Mange studenter mener de er for dårlig forberedt for høyere utdanning.

Fra «Perspektiv», Bibliotekarforbundet i Danmark sitt fagmagasin:
Lerche, A. (2017). Bibliotekaren er garant for kvalitet.
Lerche, A. (2017) Uden bibliotekarer får vi aldrig anvendt al den viden, der findes

Fra Regionbibliotek Stockholm:
Ahlqvist, E. ; Borrman, P. ; Johansson, H. ; Löfdahl, B. (2016) Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik

Dokumenter:

Ratama, W. (2010) Metodehandboka 2010. (PDF, 794 kB) Metodehåndbok for studiebibliotekene i Nord-Troms. Revidert utgave
Lenvik bibliotek.  Folkehelsebibliotek

Faktafyk:

Fylkesbiblioteket har bestilt en del eksemplarer av Faktafyk, sakprosatidsskrift for ungdom. En del skoler abonnerer på bladet, fylkesbiblioteket har oversikt over hvilke. Faktafyk inneholder gode artikler med interessante tema for ungdom. Hva med å lage utstillinger i samarbeid med ungdommer over tema artiklene tar opp eller arrangere debatter? Bladet kommer i januar, da vet vi hvilke tema som tas opp. For å se eksempler på artikler, gå inn på Foreningen Les sine sider og let opp Faktafyk.

Prosjekter:

Tønsberg og Færder bibliotek sitt prosjekt ‘Morgendagens veilder’ er støttet av Nasjonalbiblioteket. Prosjektets mål: «Fornye folkebibliotekets tjenestetilbud på feltet referansearbeid og kunnskapsformidling, slik at dette møter dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt mål er å redefinere referansebibliotekaren som informasjonsveileder.»

Prosjektet har gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse: Morgendagens veileder – Innsikt om informasjonsbehov i fremtiden (PDF, 4 MB)

Brukerveiledninger:

Brukerveiledning til Atekst (PDF, 2 MB)
Brukerveiledning for søk i Oria
Videoer laget av Torstein Låg, UiT