Kunnskapsaktør på bibliotekutvikling.no

Folkebibliotek som kunnskapsaktør har et eget forum på bibliotekutvikling.no.

Bibliotekutvikling.no er en viktig ressurs, vi oppfordrer alle til å registrere seg der. Prosjektet har ei egen gruppe som heter Folkebibliotek som kunnskapsaktør.

For å bli medlem i gruppa må man være registrert på bibliotekutvikling.no, Velge Forum og registrer deg der. 

Gruppa er lukka, og oppretta etter ønske fra deltakerne på arbeidsseminaret 26. november. Her vil det bli lagt ut ressurser som kan deles med folkebibliotekene i Troms. Filene som legges ut bør være i pdf. Dersom man ønsker original PPT, må man henvende seg til de som har produsert denne. Det er lagt ut noen ressurser under nyheter i venstremenyen. Ressursene ligger som vedlegg til nyhetene. Bloggen kan brukes til å ta opp ting, og kommentere ressursene.