Om fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling.

Vi er fylkesansvarlig institusjon for privatarkiv og for fotobevaring i Finnmark,  og har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge. 

Vi gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangerer møter og kurs om bibliotekspørsmål. 

Fylkesbiblioteket er samlokalisert med biblioteket i Vadsø.  

Fylkesbiblioteket 

  • er bibliotekfaglig rådgiver for kommunene i Finnmark. 
  • initierer, leder og støtter utviklingsarbeid i bibliotekene i Finnmark. 
  • arrangerer seminarer og faglige møter og initierer utdanningstilbud. 
  • arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival. 
  • er ansvarlig for formidlingstjenestene Kvensk bibliotektjeneste. 
  • koordinerer konsortsiet av e-bøker og andre digitale ressurser til kommunene. 
  • har fagansvar for litteratur i Den kulturelle skolesekken.
  • følger opp litteratursatsingen i Den nordnorske kulturavtalen. 
  • tilbyr et utjevnende litteraturtilbud, e-bøker og andre digitale ressurser til kommunene.