Privatarkiv

Leter du etter historiske arkivkilder eller er du interessert i lokalhistorie? Vi har mange spennende arkiv fra privat sektor og er på jakt etter flere. 

Finnmark fylkesbibliotek har fylkesansvar for bevaring av arkiv etter private organisasjoner, bedrifter, institusjoner og personer. og har i 2024 en samling på rundt 250 privatarkiv. Vi koordinerer, gir råd, veileder og fungerer som nettverksbygger i feltet.

Fylkesbibliotek har ansvar for å koordinere privatarkiv samarbeidet i Finnmark. Vi deltar også i Arkivverkets nasjonal nettverk av fylkeskoordinerende ledd.  Privatarkivsektoren i Finnmark omfatter flere arkiv- og kulturinstitusjoner som i varierende grad tar vare på privatarkiver i og fra fylket. Sektoren er samordnet gjennom et veletablert arkivfaglig fylkesnettverk, Finnmarksarkivene (heretter FARK). For mer informasjon og nyheter om privatarkivene i Finnmark, se nettsiden finnmarksarkivene.no.  

Har du spørsmål ta gjerne kontakt på e-post (honna.havas@ffk.no) eller telefon (+47 78 96 43 59). 

 

Artikkelliste