Privatarkiv

Finnmark fylkesbibliotek har fylkesansvar for bevaring av arkiv etter private organisasjoner, bedrifter, institusjoner og personer. Vi koordinerer, gir råd, veileder og fungerer som nettverksbygger i feltet. I tillegg har vi en samling på rundt 250 privatarkiv. 

Artikkelliste