Finsk bibliotektjeneste

Jobber du på et bibliotek som har finskspråklige lånere? Eller vil du lese finsk? Finsk bibliotektjeneste finnes for deg, og alle andre som interesserer seg for finsk litteratur.

Søk i vår bibliotekkatalog eller Biblioteksøk 

Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for det finskspråklige bibliotektilbudet i Norge. Finsk bibliotektjeneste kjøper inn og stiller finskspråklig litteratur og annet materiale til disposisjon for andre bibliotek og enkeltlånere i hele landet. 

Følg Finsk bibliotektjeneste på Facebook

Finsk bibliotektjeneste svarer på referansespørsmål og henvendelser, gir veiledning i spørsmål om finsk litteratur og tar imot besøk av grupper for omvisning. Vi kan hjelpe deg å arrangere forfatterbesøk, foredrag eller litteraturseminar. Vi besøker også gjerne andre bibliotek og arrangement og forteller om tjenesten vår. 

Fylkesbiblioteket har hatt nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge siden 1985, og får statlig støtte til å drive tjenesten. Utgifter utover statstilskuddet dekkes av Finnmark fylkeskommune. 

Finsk bibliotektjeneste befinner seg i Vadsø, der vi deler lokalene med Vadsø bibliotek. 

Artikkelliste