Finmarksbiblioteket i dag

Finmarksbiblioteket er fylkesbibliotekets lokalsamling for Finnmark og består av litteratur, fotografier og privatarkiv fra Finnmark og nordområdene. 

Finmarksbiblioteket gir en unik tilgang til kunnskap om og opplevelse av Finnmark. Samlingene oppbevares fysisk i Vadsø, men mye er tilgjengelig for alle digitalt på nett. Finmarksbiblioteket er fellesbetegnelsen for selve samlingen og formidlingstjenesten knyttet til samlingen. 

Finmarksbibliotekets litteratursamling 

Finmarksbibliotekets litteratursamling

Finmarksbibliotekets fotoarkiv og privatarkiv

Finmarksbibliotekets fotoarkiv

Finmarksbibliotekets privatarkiv