Litteratursamling

Litteratursamlingen står i Vadsø bibliotek. Lokalsamlingen inneholder litteratur, kultur, geografi og historie presentert i ulike former og formater: Foldere og brosjyrer, mikrofilmer, doktoravhandlinger og skjønnlitteratur fra og om Finnmark. Samlingen inkluderer også litteratur om og fra Nordkalotten og Barentsregionen. 

Søk i vår bibliotekkatalog eller Biblioteksøk 

Mye er til utlån gjennom Vadsø bibliotek, men det er restriksjoner på eldre og særlig verdifullt materiale. Kontakt oss i Finmarksbiblioteket for nærmere avtale.