Aktuelt

Sommerles 2024 - Fanget i spillet!

Klar for årets Sommerles? På nettsiden Alt om Sommerles   finnes all informasjon samlet og her er det mange tips til hvordan kampanjen kan markedsføres. 

Regional bibliotekplan på høring!

Endelig er høringsutkastet til Regional bibliotekplan for Finnmark 2024-2036 sendt på høring.

Bibliotekmøtet

24.-25. April ble vårens bibliotekmøte arrangert på Scandic i Alta

Fornøyd festivalsjef etter festivalens første dag

Interessante temaer, takhøyde og god stemning markerte starten på dagene i Alta.

Bibliotekmøte og Finnlitt 2024

Vi er stolte av programmet til Finnmark internasjonale litteraturfestival ! Vi arrangerer vårens bibliotekmøte samtidig! 

Finnmarksarkivenes nettverksseminar ble holdt i Lakselv/Leavdnja/Lemmijoki

Tema under seminaret i mars var mottak av privatarkiver.  I programmet var det flere innlegg om GDPR personvernordningen og lovverk knyttet til mottaksavtaler samt om hva er gode rutiner ved fysisk mottak av privatarkiv. 

Privatarkivprosjekt og utlysning av prosjektmedarbeiderstilling

Finnmark fylkesbibliotek har fått tilskudd fra Arkivverket til det første året av prosjektet «Digitalt Verksted Finnmark», som er et kompetansehevingsprosjekt innen privatarkivfeltet.  Det er lyst ut en projektmedarbeiderstilling med søknadsfrist 20. mars 2024.

Nytt biblioteksystem - ny opplæring...

Overgangen til nytt biblioteksystem er i gang! I løpet av våren kommer folkebibliotekene som skal bytte, til å bytte biblioteksystem. Kurs i biblioteksystem kommer. 

Disse prosjektene i Finnmark får Arkivverkets utviklingsmidler i 2024

"Et felles arkiv til Kystmuseene i Finnmark” ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og "Digitalt Verksted Finnmark" ved Finnmark fylkesbiblioteket var de to prosjektene som fikk støtte fra Arkivverket i 2024. 

40 000 sider arkivdokumenter digitalisert

Møtebøker fra Øksfjord sanitetsforening, Neiden helselag og Vadsø arbeiderforening er noen av de 63 privatarkiver som nå er blitt tilgjengeliggjort på digitalarkivet.no. Finnmark fylkesbibliotek har nylig avsluttet prosjektet «Digitalisering av arkiver etter glemte grupper i Finnmark» der rundt 40 000 sider med arkivmateriale ble digitalisert.