Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025

Fylkeskommunene i Nord-Norge har lenge samarbeidet om en felles satsing innenfor kulturfeltet gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2021 og er en del av kulturavtalen.  

Strategien er utarbeidet av fylkesbibliotekene på bestilling fra Landsdelsrådet for kultur, og vedtatt av fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark i 2017. Revidert strategi ble vedtatt i desember 2021. Strategien forvaltes av de nordnorske fylkesbibliotekene. 

Den nordnorske litteraturstrategien ønsker å utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge og styrke produksjon av litteratur skrevet av forfattere bosatt i landsdelen og formidling av nordnorsk litteratur. Dette gjøres gjennom økonomiske tiltak og aktivt arbeid med nettverksbygging og bransjetreff. De årlige bransjetreffene har samlet aktører fra bibliotek, forfattermiljø, forlagsbransje og andre interesserte til litteraturfaglige treff, både fysisk og digitalt. 

Sammen om nordnorsk litteratur var et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Nord-Norge.

Nordnorsk litteraturstrategi 2022-2025 (PDF, 499 kB)

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 (PDF, 959 kB)

Økonomiske tiltak i strategien

Arbeidsstipend 

Fra og med 2018 har det vært delt ut årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner til en skjønnlitterær forfatter bosatt i Nord-Norge. Ett annet økonomisk tiltak har vært stimuleringsmidlene som har utgjort 150 000 årlig fram til 2022. Disse midlene har gått til promotering av forfattere bosatt i Nord-Norge på arenaer utenfor Nord-Norge. Fra og med 2022 opprettes et nytt stipend på 100 000 kroner som det er ønskelig å tildele forfattere i landsdelen som skriver barne- og ungdomslitteratur. 

Les mer om arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge.

I 2023 fikk Ingvild Solstad-Nøis stipendet for skjønnlitteratur med voksne som målgruppe og Sigrid Agnethe Hansen for skjønnlitteratur med barn og ungdom som målgruppe. 

I 2022 fikk Irene Larsen stipend på kroner 100 000 for målgruppen voksne og Sissel Horndal på kroner 100 000 for målgruppen barn og unge .

I 2021 fikk Sigbjørn Skåden stipend på kroner 100 000.

I 2020 fikk Ingvild Holvik stipend på kroner 100 000.

I 2019 fikk Kjersti Kollbotn stipend på kroner 100 000.

I 2018 fikk Kristin Bjørn stipend på kroner 100 000.

Søkbare midler

Det er satt av 60 000 kr hvert år som forfatterne kan søke på. Midlene skal fortrinnsvis gå til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser, men søknader til andre  formål vil også bli vurdert.