Sammen om nordnorsk litteratur

Samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Nord-Norge som iverksetter tiltakene i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. 

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket i to år. Sammen om nordnorsk litteratur har mottatt totalt kr 1,4 mill. for å gjennomføre tiltakene i strategien. Prosjektperioden ble utvidet. Prosjektet avsluttes i løpet av 2021.

Mål

Prosjektet skal utvikle en varig samhandling mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge med Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 som redskap og plattform for økt samarbeid.

  1. Prosjektet skal sikre gjennomføring av tiltakene lagt i Nordnorsk litteraturstrategi. 
  1. Prosjektet skal gi økt fokus på og kunnskap om nordnorsk litteratur.  
  1. Prosjektet skal opprette en struktur som kan gi varig samhandling mellom litteraturfeltet og bibliotekene. 

Les mer om vårt arbeid med litteraturstrategi for Nord-Norge

Kort om prosjektet

Prosjektet ble i utgangspunktet ledet av prosjektleder i 50% stilling.  Arbeidsgruppa har bestått av prosjektleder og en rådgiver fra hevert av fylkesbibliotekene. Styringsgruppa har bestått av fylkesbiblioteksjefene. Nordnorsk forfatterlag og Norsk forfattersentrum har vært viktige samarbeidspartnere og inngått i en utvidet arbeidsgruppe. 

Arbeidsstipendet til skjønnlitterære forfattere bosatt i Nord-Norge, stimuleringsmidler og bransjetreff ble innlemmet i prosjektet. 

Erfaringene fra prosjektet og innspill fra litteratursektoren understreker at det er stort behov for ressurser til å løfte nordnorsk litteratur og styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene i litteratursektoren i Nord-Norge.  

Samarbeidet mellom fylkesbibliotekene og med Nordnorsk forfatterlag og Norsk Forfattersentrum Nord-Norge videreføres. 

Prosjektsøknad  (PDF, 49 kB)

Statusrapport 2020 (DOCX, 42 kB)

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2020 (pdf) (PDF, 959 kB)