Lesersørvis

Lesersørvis hjelper bibliotekarer med å gi bedre bokanbefalinger til lånerne. Læringsnettverket for lesersørvis i fylket møtes jevnlig og jobber med metoden sammen. 

Følg med på nettsiden til Lesersørvis for å få med deg nyheter og utvikling. Vi anbefaler nettkurset i metoden, og utviklingsarbeidet rundt å bruke metoden for å anbefale litteratur ut i fra hvilket dataspill låneren liker.

Få automatiske «readalikes»

På nettsiden Forrige bok kan du lage konto og registrere appellfaktorer fra lesersørvis som metadata. Du kan også få opp “readalikes” på bøker som allerede er lagt inn. Vi anbefaler alle å bruke tjenesten. Jo flere bøker som legges inn, jo bedre blir den.

Læringsnettverket Lesersørvis

Læringsnettverket for lesersørvis i fylket møtes jevnlig og jobber med metoden sammen. Læringsnettverket bygger opp en sterk lese- og formidlingskultur blant bibliotekansatte. Nettverket skal ha to til fire møter i året. Målet for nettverket er todelt:  

  • Gi lånere i fylket nye, gode leseopplevelser 
  • Fremheve nordnorsk litteratur og kulturfondbøker  

Historie 

I Finnmark fylke startet læringsnettverket for lesersørvis i 2018. Fylkesbiblioteket arrangerte et halvdagskurs i metoden, og læringsnettverket møttes jevnlig og produserte brosjyrer, primært med nordnorske bøker.  

Da nettkurset i lesersørvis ble lansert i slutten av 2020 satte fylkesbiblioteket opp kurssamlinger hvor 37 bibliotekansatte i hele fylket deltok. I kjølvannet av dette startet læringsnettverket for bibliotekansatte opp igjen i hele fylket.  

Læringsnettverket produserer bokbeskrivelser som brukes i formidling på nett og i brosjyrer i hele landet.

Brosjyrer laget av læringsnettverket

Bøker om bærekraftsmål (PDF, 3 MB)

Forskningsdagene 2020. Boktips som berører hjernen  (PDF, 776 kB)

Krim og spenning fra nord  (PDF, 474 kB) 

Nordnorsk ungdomslitteratur (PDF, 2 MB)

Nordnorske romaner (PDF, 4 MB)

Romaner med handling i Nord-Norge  (PDF, 4 MB)

Skatter på skjermen. Nordnorske bøker på nettbiblioteket (PDF, 4 MB)

 

Lenker