Samhandlingsplan for privatarkiv i Finnmark

Samhandlingsplanen for privatarkiv i Finnmark er Finnmarksarkivenes felles dokument om arbeidsfordeling, ansvarsområder og roller i arbeidet med privatarkiv.

Den regionale samhandlingsplanen ble utarbeidet i 2020. Institusjoner som er med på dette er Samisk arkiv i Kautokeino, Interkommunalt arkiv Finnmark i Lakselv, fem Finnmarksmuseer med avdelinger, Statsarkivet i Tromsø og Fylkesbiblioteket i Vadsø. 

Hver arkiv- og bevaringsinstitusjon i regionen har formulert sin bevaringspolitikk, innsamlingsområde og ambisjoner basert på geografi og tematikk.  

Samhandlingsplan for privatarkiv i Finnmark (PDF, 2 MB)

Ovttasdoaibmaplána Finnmárkku priváhtaarkiivvaide (samisk utgave) (PDF, 2 MB)