Nyhetsbrev for oktober 2023

Her finner du nyhetsbrevet for oktober fra Finnmarks fylkesbibliotek. Denne måneden er det ekstra innholdsrikt, husk å lese hele. Vi ønsker deg en fortsatt god høst, og håper snøen lar vente på seg litt til.

Bibliotekmøtet i Vadsø

Takk for fine dager i Vadsø. Referat fra regionmøtene er sendt på e-post. Program og presentasjoner fra møtet finner du på våre nettsider.

Regional bibliotekplan for Finnmark

Høringsutkast til regional bibliotekplan for Finnmark sendes ut på høring til kommuner og andre. Vi anbefaler at høringssvarene fra kommunene behandles politisk. Endelig utkast vedtas av fylkestinget i Finnmark våren 2024. 

Felles søknad om midler til aktiv formidling

På regionmøtene i september ble det bestemt at Finnmark fylkesbibliotek sender inn en søknad på Nasjonalbibliotekets midler til Aktiv formidling for 2024 på vegne av bibliotekene i Finnmark.

Bibliotek24

Årets tilknytningsperiode er fra 16. oktober til 12. november. I forbindelse med høstens tilknytningsperiode setter Bibliotek24 opp kurs i hvordan man gjør innkjøp gjennom ConsortiaManager. Kurset er 19. oktober, og føler du deg litt usikker på hvordan du bruker ConsortiaManager er dette kurset for deg. Kontaktperson er Signe Fløystad Aune.

Nytt biblioteksystem

Frist for levering av nytt tilbud var 29. september. Det forventes ei avklaring om valg av system til månedsskiftet oktober/november.

Sommerles 2024 – Frist 19. oktober

BS Eurobib har nå åpnet nettbutikken for bestilling av premier og markedsføringsmateriell til Sommerles 2024. Merk at bestillingsfristen er 19. oktober! Kontakt Mona Fonnes ved spørsmål om Sommerles.

Fjernlån - nye retningslinjer

2.oktober ble algoritmen i biblioteksøk.no oppdatert, slik at lånere som forsøker å låne en bok som allerede finnes på hans bibliotek, blir satt i reservasjonskø i stedet for å fjernlåne boka fra annet bibliotek. Det kan være at dere får spørsmål eller reaksjoner fra lånere, og da må dere kunne de nye retningslinjene for fjernlån.

Utvidelse av nasjonal bibliotekstrategi

Kultur- og likestillingsdepartementet har lagt fram en utvidet bibliotekstrategi.


Pause i barne- og ungdomsbokforum

Barne- og ungdomsbokforum er satt på pause til etter arbeidet med Finnlitt 2024 er avsluttet. Det betyr at to av møtene som var planlagt i 2023 dessverre utgår. Vi beklager, og følger opp arbeidet igjen så snart vi kan.

Kompetansebanken – en kilde til kunnskap for bibliotekansatte 

På nettstedet Kompetansebanken finner du inspirasjon og kunnskap. Her deles relevante og spesialproduserte nettkurs, fagvideoer, arrangement og ressurser med deg som jobber i bibliotek, og vil styrke ferdighetene dine. Se opptak av NBs presentasjon av Kompetansebanken på Digitalt påfyll. 

Bli tøyveskebibliotek?

Tøyveskebiblioteket Les med meg! er et samarbeid mellom bibliotek og barnehage, som går ut på at barnefamilier får låne en tøyveske med høytlesningsbøker via barnehagen. Biblioteket står for ferdig pakkede tøyvesker fylt med bøker klare til utlån, og kan tilby formidlingsaktiviteter. Barnehagen formidler tilbudet til familiene. Via FiF-prosjektet kan bibliotek få tilsendt dedikerte tøyvesker.

Tilgang til norsk WebDewey

Alle folkebibliotekene og vgs-bibliotek skal ha fått tilsendt påloggingsinformasjon fra oss. Finn informasjon og ressurser om WebDewey for bibliotekene på Bibliotekutvikling.

Hvordan få lisenser til Norsk WebDewey? Kontaktperson er Mona Fonnes.

Bookbites

I anledning den ferske nobelprisvinneren i litteratur har vi kjøpt inn det som er tilgjengelig av Jon Fosse i Bookbites. Vi har også laget en bokhylle med alle titlene. En liten påminnelse om hvordan man lager bokhyller i Bookbites finner du her.

Relevante arrangement i oktober:

Gratis webinar 17. oktober: Kunstig intelligens på biblioteket 

Lurer du på hvordan du kan bruke kunstig intelligens i biblioteket? Jørgen Schyberg er produkteier for Nettbiblioteket hos NB og gir et innblikk i hvordan Nasjonalbiblioteket jobber, både konkret og visjonært, med KI som verktøy for en bedre hverdag for NB og deres brukere. Følg seminaret her fra 11:30 til 12:15 tirsdag 17. oktober. 

Avslutningsseminar for prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek

Seminaret “Bibliotek som medspiller for utdanning i distriktene” holdes på Finnsnes 16. og 17. november. Prosjektet ønsker velkommen til et faglig spennende seminar for og med kollegaer fra hele biblioteksektoren: Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket UiT, OsloMet og ikke minst folkebibliotekene. Vi møter også aktuelle samarbeidspartnere innen kompetanseheving og rekruttering. Se program og påmelding. Påmeldingsfrist 1. november.

Konferanse: Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark – veien videre

1. og 2. november arrangerer Troms og Finnmark fylkeskommune en konferanse som oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Konferansen er i Tromsø, men blir også streamet. Se detaljer om program og påmelding

Giellavahkku – Samisk språkuke

Giellavahkku - Samisk språkuke (23. -29. oktober) arrangeres i år for femte gang. I den anledning turnerer flere samiske forfattere rundt om i Finnmark og Troms.

Temamøte om kunnskapsaktør 17.oktober

Mats Ivan Larsen og David Wulff Sæther ved Senja bibliotek leder oss gjennom første del av en rekke møter med kunnskapsaktør-tema. Første tema er informasjonskompetanse og litteratursøk.