Nyhetsbrev for november 2023

Her finner du nyhetsbrevet for november fra Finnmark fylkesbibliotek. Vi ønsker dere fine dager på vei inn i mørketida.

Aktiv formidling i Finnmark 2024 – felles søknad 

16 av 18 folkebibliotek i Finnmark har meldt seg på felles søknad til Nasjonalbiblioteket om midler til aktiv formidling. Til sammen skal det gjøres 203 formidlingstiltak i Finnmark i 2024 og Finnmark fylkesbibliotek leverer søknad på vegne av de som er påmeldt. Påmeldingsskjemaet er nå lukket. Alle påmeldte har fått e-post med søknad til gjennomlesing og oversikt over egne tiltak. Frist for tilbakemelding er 6. november kl 16.00 

Informasjon om søknaden på våre nettsider 

Det nye biblioteksystemet blir Quria 

Avgjørelsen er nå tatt og Quria levert av Axiell er valgt som nytt biblioteksystem. Alle bibliotekene har fått direkte informasjon om det som angår den enkelte. Vi ser fram til å begynne arbeidet med overgangen sammen med dere.  Kontakt Sigrid Stangnes dersom du har spørsmål.

Temamøte 21. november – Litteraturstrategi for Nord-Norge 

Lær mer om nordnorsk litteratur! Ellen og Ida viser fram nye ressurser dere kan bruke når dere formidler nordnorsk litteratur. Ressursene er lagd i forbindelse med Litteraturstrategi for Nord-Norge. Vi håper det blir nyttig! 

Opptak fra temamøte om informasjonskompetanse og litteratursøk 

På tirsdagsmøtet i oktober var temaet informasjonskompetanse og litteratursøk. Vi har lastet opp opptak fra møtet på vår YouTube-kanal. Opptaket er tekstet i egen fil.  

Se opptaket fra temamøtet om informasjonskompetanse og litteratursøk 

Kursrekka om informasjonskompetanse 

Senja bibliotek har tilbudt oss tre digitale kurs til innen temaet informasjonskompetanse. Vi har satt opp følgende datoer: 

  • Torsdag 23. november 09:00-10:00: Om kildekritikk
  • Onsdag 29. november 09:00-10:00: Om referansehåndtering 
  • Tirsdag 5. desember 09:00-10:00: Om veilederrollen

 

Neste bibliotekmøte 

Datoene for vårens bibliotekmøte er 24. og 25. april 2024 i Alta. Bibliotekmøtet blir i tilknytning til Finnlitt – Finnmark internasjonale litteraturfestival. Onsdag 24. april og formiddagen torsdag 25. april blir det eget program for bibliotekansatte. Kveldsprogrammet på torsdag vil være både bibliotekrelevant og åpent for et allment publikum.  

Besøk av Sommerlesforfatter Mari Moen Holsve i Finnmark 2024? 

Mari Moen Holsve har satt av uke 38 (16.-20. September) 2024 til Sommerles-turné i Finnmark. Mari har stor pågang av ønsker fra bibliotek, så vi ønsker svar fra dere innen 1. desember om dere ønsker besøk til neste år.  Reise, honorar og opphold dekkes av biblioteket selv. Ta kontakt med Mads Munkvold ved interesse 

Norsk filminstitutt lanserer nettsiden Spillbiblioteket.no 

NFI lanserer nettsiden for alle bibliotek. Ved å logge inn med BaseBibliotek-nummer og passordet til biblioteket, får biblioteket tilgang til gratiskoder til å laste ned spill på bibliotekets spillutstyr. Spillene er nye norske spill kjøpt inn av NFI gjennom innkjøpsordningen. Besøk Spillbiblioteket 

Håkon Nyhuus-seminaret 28.november 

Mulig til å følge strømming: Hør om hvordan de har jobbet med publikumsutvikling i Lillestrøm. Kan en med en diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo lære bibliotekene noe om strategi? Hvordan jobber de med brukermedvirkning i Kulturtanken? VR-briller i biblioteket? Hva jobber de med ute på filialene til Deichman? Få nyss om det nye kurset i prosjektarbeid som er under arbeid.  

Informasjon og påmelding Nyhuus-seminaret 

Neste digitalt påfyll om startpakke for samskaping 

Vil du skape gode løsninger sammen med innbyggerne i kommunen din? Ønsker du å lære deg nye verktøy som trigger kreativitet og nytenkning? Startpakke i samskaping er en bra start. Torsdag 09. november kl 0900 er startpakken tema fordigitalt påfyll. 

 

Alt sammen, på biblioteket: Spørreundersøkelse til folkebibliotekene 

Kampanjeperioden for kampanjen «Alt sammen, på biblioteket» er over og arbeidsgruppa har satt opp en spørreundersøkelse til folkebibliotekene. Hovedmålet med spørreundersøkelsen er å finne ut om kampanjen har vært til nytte for å markedsføre bibliotek og bibliotekets tjenester. Svarfrist: 17. november 

Svar på spørreundersøkelsen om kampanjen 
 

Kulturfondstafetten 

Gjennom Kulturfondstafetten kan dere se videoboktips fra bibliotekansatte fra hele landet. Dere finner dem på YouTube