Aktiv formidling i Finnmark 2024

På regionmøtene i september 2023 ble det bestemt at Finnmark fylkesbibliotek skal sende inn en søknad på Nasjonalbibliotekets midler til Aktiv formidling for 2024 på vegne av de bibliotekene i Finnmark som ønsker det. På denne siden finner du informasjon om søknadsprosessen.

Finnmark fylkesbibliotek søker om midler på vegne av påmeldte bibliotek i nye Finnmark fylkeskommune.  

Målsetting

Vi vil gi folkebibliotekene i Finnmark mulighet til å drive mer aktiv formidling, og få erfaring med å gjennomføre formidlingstiltak med støtte fra Nasjonalbiblioteket slik at de selv står bedre rustet til å søke midler i framtida. Vi ønsker at alle påmeldte bibliotek gjennomfører minst ett formidlingstiltak i 2024.

Økonomiske rammer for søknaden

Vi har estimert arbeidsmengde og lagd et forutsigbart system med honorar per formidling (inkludert for- og etterarbeid) der det differensieres mellom korte (inntil to timer) og lengre (inntil en dag) formidling. Hver kommune kan søke om inntil kr 75 000, men når vi søker flere sammen åpner det for at noen søker om mer dersom andre søker om mindre. Støtten fra Nasjonalbiblioteket betales ut av fylkesbiblioteket til folkebibliotekene, og fordeles ut fra antall tiltakene som skal gjennomføres i hver kommune.

Forarbeid til søknaden

Fylkesarbeidet har foreslått fokusområder til søknaden, som vi har videreutviklet etter tilbakemelding fra folkebibliotekene på regionmøter i september 2023. Vi har latt oss inspirere av Rogaland fylkesbiblioteks søknad fra 2023. Vi har valgt ut fokusområder knyttet til Formidlingskompetanse i folkebibliotek, nasjonal bibliotekstrategi, og satsningsområder i Nasjonalbibliotekets utlysning. Det er viktig for oss å ta utgangspunkt i de kompetansehevende tiltakene bibliotekene i Finnmark har jobbet med de siste årene, og gi bibliotekene muligheten til å forankre denne kunnskapen lokalt i sine kommuner

Påmelding

Et påmeldingsskjema ble sendt ut fra fylkesbiblioteket til alle folkebibliotekene i begynnelsen av oktober. I skjemaet kunne bibliotekene velge seg konkrete tiltak innenfor foreslåtte fokusområder. Påmeldingsfristen er nå gått ut, og 16 av 18 bibliotek har meldt seg på felles søknad. De påmeldte kommunene er: Alta, Båtsfjord, Deatnu/Tana, Gamvik, Guovdageainnu/Kautokeino, Hammerfest, Hasvik,  Kárášjoga/Karasjok, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger, Vadsø og Unjárgga Nesseby.

Gjennomføring og etterarbeid

Folkebibliotekene har beskrevet sine tiltak i påmeldingsskjemaet. Fylkesbiblioteket har gått gjennom skjemaet, gjort justeringer etter behov og i samråd med bibliotekene, og lagd budsjett ut fra innmeldte tiltak.  

  • Folkebibliotekene har fått e-post med kopi av søknaden, oversikt over tiltakene de har forpliktet seg til og beløpet de vil få utbetalt.  Frist for tilbakemelding på dette er 6. november kl 16.00 
  • Søknaden sendes inn 13. november 2023. 
  • Dersom vi får støtte, vil fylkesbiblioteket utbetale midlene til folkebibliotekene slik at de kan gjennomfører sine formidlingstiltak i 2024. 
  • Folkebibliotekene sender en kort aktivitetsrapport til fylkesbiblioteket etter endt aktivitet for hvert tiltak. Aktivitetsrapporten skal inneholde beskrivelse av den aktive formidlinga. Der det er naturlig legger bibliotekene med bilder og lenker.  
  • Alle utstillinger,  brosjyrer og videoer skal deles med bibliotekene i fylket, slik at flere har nytte av dem. Fylkesbiblioteket sender samlet rapport til Nasjonalbiblioteket.

Ressurser og mer informasjon

Nedenfor er fokusområdene i søknaden. Klikk på et fokusområde for å se forklaring og forslag til aktiviteter/formidlingstiltak. Vi oppfordrer til å bruke Kompetansebanken på Bibliotekutvikling.no ved behov for faglig påfyll innenfor de ulike fokusområdene.

Artikkelliste