Fjernlån

Vi bistår folkebibliotekene med fjernlån, veiledning ved referansespørsmål, samlingsutvikling og andre bibliotekfaglige spørsmål. 

Fjernlånsavdelingen er samlokalisert med Tromsø bibliotek og byarkiv. Vi har to spesialsamlinger i Vadsø: Finsk bibliotektjeneste og Finmarksbiblioteket . Begge er samlokalisert med Vadsø bibliotek. Fra disse samlingene sendes det fjernlån ut til hele Norge.  

 Søk i katalogen i Vadsø 

Artikkelliste