Regional bibliotekplan på høring!

Silhuetter av to menneskehoder foran en bokhylle

Endelig er høringsutkastet til Regional bibliotekplan for Finnmark 2024-2036 sendt på høring.

Hensikten med planen er å synliggjøre bibliotekenes potensial og tydeliggjøre en bevisst utvikling av bibliotekene i Finnmark. Dette er en politisk plan, som legger føringer for bibliotekpolitikk fra og for Finnmark.

Bibliotekene i Finnmark har sammen utarbeidet mål og strategier, og fylkesbibliotekets team har arrangert seminarer, koordinert innspill og skrevet like utkast. Til slutt har flere kollegaer i fylkeskommunen gitt innspill og skrevet utkast. Høringen er spredt til kommunene i Finnmark, og viktige bibliotekaktører i regionen og landet, samt de andre fylkeskommunene.  Alle er velkomne til å gi høringsuttalelse! 

Regional bibliotekplan og dens kunnskapsgrunnlag kan leses på ffk.no.