Privatarkivprosjekt og utlysning av prosjektmedarbeiderstilling

Finnmark fylkesbibliotek har fått tilskudd fra Arkivverket til det første året av prosjektet «Digitalt Verksted Finnmark», som er et kompetansehevingsprosjekt innen privatarkivfeltet.  Det er lyst ut en projektmedarbeiderstilling med søknadsfrist 20. mars 2024.

Prosjektets mål er å øke kompetansen i håndtering av digitalt skapte privatarkiv i Finnmark. Privatarkiv fra samisk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv er i søkelyset. Prosjektet vil gjennomføre verksteder for deltagende arkiv- og kulturinstitusjoner i Finnmark. 

Her kan du lese mer om prosjektet 2024.02 DVF. Prosjektbeskrivelse (PDF, 261 kB)

Prosjektmedarbeideren inngår i prosjektteamet, som ledes av fylkeskoordinator for privatarkiv. Stillingen tilsettes i stillingsbenevnelse konsulent eller saksbehandler avhengig av søkernes kvalifikasjoner. 

Finnmark fylkesbibliotek er prosjekteier, og fylkesbiblioteksjefen har arbeidsgiveransvar.  En del reisevirksomhet må beregnes.  

Engasjement har 10 måneders varighet med mulighet for forlengelse med to år dersom prosjektet får videre finansiering. 

Ønskelig oppstart er 1.9.2024.

Prosjektmedarbeider privatarkiv (256681) | Finnmark fylkeskommune (FFK) (jobbnorge.no)