Nytt biblioteksystem - ny opplæring...

Overgangen til nytt biblioteksystem er i gang! I løpet av våren kommer folkebibliotekene som skal bytte, til å bytte biblioteksystem. Kurs i biblioteksystem kommer. 

Troms fylkesbibliotek

I månedsskiftet januar-februar dro prosjektgruppa og prosjektteamet til Oslo for kurs i biblioteksystemet Quria og nettsideløsningen Quria Discover hos Axiell.

Prosjektgruppa er nå David Wulff Sæther, Senja bibliotek,  Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek, Monica Glenna, Måsøy folkebibliotek, Dag Rune Vellene, Sør-Varanger bibliotek og Edel Olsen fra Samisk bibliotektjeneste.  

Dette var lærerikt, og bibliotekarene fra de ulike folkebibliotekene fikk god innsikt i hvordan systemet fungerer og funksjonalitet. For prosjektet var dette veldig nyttig, da kan man høste erfaringer om opplæringa til denne skal rulles ut til alle partene i prosjektet. Det ble også snakka om hva som bør anbefales om standard oppsett som passer de fleste folkebibliotekene.