Forfatter bosatt i Nord-Norge? Nå kan du søke stimuleringsmidler!

Nå kan skjønnlitterære forfattere bosatt i Nord-Norge søke stimuleringsmidler for 2024. Søknadsfrist er 30.juni 2024. 

I Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 er det bestemt at det årlig skal avsettes 60 000 kroner i søkbare stimuleringsmidler til forfattere bosatt i landsdelen. Midlene skal fortrinnsvis brukes til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser, men andre søknader kan også vurderes.

For mer informasjon og selve søknadsskjemaet, besøk Finnmark fylkeskommunes nettsider.

Vi håper på mange gode søknader til stimuleringsmidlene og at dette resulterer i inspirasjon for landsdelens forfattere til å fortsette å skape gode litterære verk.