Finnmarksarkivenes nettverksseminar ble holdt i Lakselv/Leavdnja/Lemmijoki

Tema under seminaret i mars var mottak av privatarkiver.  I programmet var det flere innlegg om GDPR personvernordningen og lovverk knyttet til mottaksavtaler samt om hva er gode rutiner ved fysisk mottak av privatarkiv. 

Det første tema på seminaret handlet om mottaksavtaler for privatarkiv.  Janet Birkedal Martin fra Arkivverket presenterte Arkivverkets avtalemal og kom med flere gode råd til deltagere. Katja Nicolaysen fra Museene i Akershus hadde et innlegg personvernutfordringer og mange av eksemplene var fra prosjektet «Brev til Julenissen. Global kjendis med postadresse i en norsk småby».

Også det andre temaet handlet om mottak av privatarkiv, men fra en litt annen vinkling. Deltagere fikk høre innlegg ved Daniela Kötter fra Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms. Daniela fortalte om deres erfaringer fra magasinprosjektet og håndtering av privatarkiv og andre museale objekter. Inger Lene Nyttingnes fortalte om pågående prosjekt «Sårbare fiskeriarkiv knytt til prosjektet Glemte grupper» og Svein Sjøveien med kolleger ga en omvisning på IKA Finnmarks lokaler.

I tillegg fortalte Nils Jørgen Nystø ved Sámi arkiiva / Samisk arkiv om status med Bevaringsplan for samiske privatarkiv, Harald Lindbach ved Statsarkivet i Tromsø holdte innlegg om Arkivverkets satsing på bevaring av privatarkiv i nordområdene og Ane Rønning ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms fortalte om hvordan det går med prosjektet «Felles arkiv for Kystmuseene».  

Omvisning i IKA Finnmarks arkivmagasin Sonja Siltala, Finnmark fylkesbibliotek

Finnmarksarkivene er et faglig nettverk for arkiv- og bevaringsinstitusjoner som oppbevarer privatarkiv i og om Finnmark. Nettverket består de fem konsoliderte museumsenheter: Varanger Museum IKS, Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida, RiddoDuottarMuseat, Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. I tillegg deltar IKA Finnmark IKS, Sámi arkiiva / Samisk arkiv og Statsarkivet i Tromsø, som alle har flere privatarkiver fra Finnmark og er viktige faglige ressurser i nettverket.  Finnmark fylkesbibliotek har koordinatoransvaret for nettverket.