Disse prosjektene i Finnmark får Arkivverkets utviklingsmidler i 2024

"Et felles arkiv til Kystmuseene i Finnmark” ved Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og "Digitalt Verksted Finnmark" ved Finnmark fylkesbiblioteket var de to prosjektene som fikk støtte fra Arkivverket i 2024. 

Sonja Siltala. Finnmark fylkesbibliotek

Finnmark fylkesbibliotek fikk 900 000 kr til hovedprosjekt "Digitalt Verksted Finnmark". Hovedmål er å øke kompetanse for håndtering av digitalt skapte privatarkiver i Finnmark. Privatarkiver som omhandler samisk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv er i søkelyset. Det gjennomføres flere verksteder for deltagende arkiv- og kulturinstitusjoner. Dette er planlagt som et treårs prosjekt, som nå har fått finansiering til første året. Les mer om prosjektet her 2024 DVF. Prosjektbeskrivelse (PDF, 283 kB)

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS fikk 620 000 kr til andre år i prosjektet «Et felles arkiv i Kystmuseene». Målet er å samordne museets arkivarbeid i de seks avdelingene: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Måsøy museum, Nordkappmuseet, Gamvik museum, Foldalbruket og Berlevåg havnemuseum.

Årets tildeling av utviklingsmidler kan du finne Arkivverkets hjemmesider:

Disse prosjektene får utviklingsmidler i år - Arkivverket