Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027

Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027 gir grunnlag for bærekraftig arkivbevaring av regionen.  

Hvordan kan vi sikre at organisasjoner, bedrifter og andre private aktører blir bredt og godt dokumentert og bevart for fremtiden? 

Bevaringsplanen redegjør for hvilke sektorer i samfunnet som er lite eller ikke dokumentert i depot og foreslår hvilke privatarkiver som vi bør prioritere for bevaring og innsamling. 

Les bevaringsplanen (PDF, 2 MB) Les vedleggene (PDF, 3 MB)Bevaringsplanen på samisk (PDF, 2 MB) 

Bevaringsplanen skal bidra til å sikre en helhetlig og systematisk dokumentasjon av samfunnsutviklingen i Finnmark. Privatarkiv er viktige kilder som kompletterer arkiv fra statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. Det er bevart mye mer offentlige arkiv enn arkiv fra organisasjoner, bedrifter og privatpersonen. Grunnen til denne skjevheten i kildetilfanget er Arkivloven som regulerer offentlige arkiv mens det for privatarkiv er opp til hver enkelt aktør om de vil ta vare på arkivene sine. Konsekvensen er at arkiv etter mange viktige samfunnsaktører og kilder til privatsektoren går tapt.   

Bevaringsplanen er utarbeidet i et bredt regionalt samarbeid med arkiv- og bevaringsinstitusjoner og historielag.