Vi er også her! (2015-2020)

Dette privatarkivprosjektet samler inn og formidler arkiver etter fem viktige glemte grupper i Finnmark som har falt utenfor privatarkivene.

De fem glemte gruppene er skoltesamer, fiskerbønder/ Ishavsbønder, flyttsamisk reindrift, utenlandske minoriteter og særlig kvinner i disse gruppene. 

Vi er også her! Oppfølging glemte grupper er den siste fasen i tre ulike delprosjekter som alle har fått finansiering fra Norsk Kulturfond. Gjennomgående fokus i innsamlingen har vært å spore opp og sikre arkiver fra hjørnesteinsbedrifter og –næringer som kan knyttes direkte eller indirekte til de utvalgte gruppene. Innsamlingen har blitt komplettert med intervju og fotografering. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt i nettverket Finnmarksarkivene (FARK). Les mer om prosjektet på Finnmarksarkivene  

Har du et arkiv? 

Har du et arkiv knyttet til de glemte gruppene? Ta gjerne kontakt med oss så hjelper vi med avlevering og deponering.