Sikring av Finnmarks analoge fotomateriale etter 1950

Prosjektet samler nytt fotomateriale fra utvalgte områder i Finnmark, som digitaliseres og bevares i et fotoarkiv for ettertiden.

Materialet blir tilgjengelig for alle som vil utforske Finnmark. 

Fotoarkivets erfaring er at mange ønsker å beholde sine bilder i familien eller kvier seg for å sende materiale med posten, men gjerne låner bilder for digitalisering og innsamling til fotoarkiv for bevaring for ettertiden. Målet er å digitalisere fotografiene med medbrakt flatbed-skanner og gjøre avtaler for bruk av materialet slik at det som er godkjent kan publiseres i Digitalt Museum.  På den måten blir materialet tilgjengelig for alle som vil forske eller finne informasjon om dagligliv og virke i Finnmark.

Innsamlet materiale

Innsamlingsprosjektet har allerede ført til ca. 10.000 nye bilder fra områdene: Neiden (2018), Båtsfjord, Børselv, Kunes og Kjøllefjord (2019). Disse stedene er lite representert i fotoarkivet fra før. Motivene i bildematerialet er bl.a. fra fiskeindustrien, skole- og barnehager, 17. mai, fester og andre arrangement. Bildene gjenspeiler finnmarkingers hverdagsliv. 

Pandemien har påvirket fremgangen i prosjektets 2. års innsamling slik at vi i 2020 ikke kunne gjennomføre besøk på de utvalgte stedene. Vi planlegger besøk i Karasjok, Kautokeino, Masi, Bugøynes, Hasvik og Tana. 

Innsamlingsdagene arrangeres i samarbeid med lokale historielag og andre kontakter med lokal- og historieinteresse. Prosjektet er støttet av Kulturrådet med 100.000 kroner.