Kriterier for utvalg av bøker

Finnmarkslitteraturen er rik og omfattende. Vi har landa på å ikke gjøre utvalget for snevert. De 44 titlene er ikke rangert, men ordna etter utgivelsesår fra 1881 til 2017.

  • Skjønnlitteratur av en personlig forfatter – roman, novelle, fortelling, dikt, skuespill
  • Kvalitet
  • Litteratur som har hatt betydning eller påvirkningskraft i tida den ble til, og som kan leses med utbytte ennå
  • Litteratur som viser et finnmarksbilde, som speiler historie, kultur, landskap, naturkrefter, livsbetingelser, tro og mentalitet, samspill mellom folkegrupper, grenseboererfaring, – kort sagt: litteratur som sier noe sant om Finnmark, på en eller annen måte.

Det har vært et ønske å hente fram i lyset bøker og forfatterskap som har vært glemt, og å vise en bredde av sjangre og skrivemåter. Publikum har hatt mulighet til å komme med forslag, bl.a. under en foredragsturné til bibliotekene. Professor emeritus i nordisk litteratur Nils Magne Knutsen har gitt råd og deltok med sin store fagkunnskap på et avsluttende arrangement under Finnmark internasjonale litteraturfest i Alta i november 2018.

Ny litteratur skrives, nye stemmer høres, gode finnmarksforfattere står i kø! Det kan være aktuelt å føye til flere titler etter hvert.