2024-2026 Digitalt Verksted Finnmark

Finnmark fylkesbibliotek har i desember 2023 fått tilskudd fra Arkivverket til det første året av prosjektet «Digitalt Verksted Finnmark». Dette er et kompetansehevingsprosjekt innen privatarkivfeltet.  Prosjektets mål er å øke kompetansen for håndtering av digitalt skapte privatarkiv i Finnmark. 

Finnmark fylkesbibliotek har fått 900 000 kr til prosjekt “Digitalt Verksted Finnmark” (DVF) gjennom Arkivverkets utviklingsmidler. Dette er planlagt som et treårs prosjekt 2024-2026, som nå har fått finansiering til første året.  Her kan du lese mer om prosjektet: 2024.02 DVF. Prosjektbeskrivelse (PDF, 261 kB)

Sonja Siltala. Finnmark fylkesbibliotek

Prosjektet har som hovedmål å øke kompetansen for håndtering av digitalt skapte privatarkiv i Finnmark. Privatarkiv som omhandler samisk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv er i søkelyset. Prosjektet vil gjennomføre flere verksteder for deltagende arkiv- og kulturinstitusjoner. Tema som berøres er samarbeid med privatarkivskapere, IT-sikkerhet, etiske retningslinjer og bruk av metadata for å synliggjøre samiske og kvenske/norskfinske forhold. Det skal implementeres metoder for mottak og for langtidslagring av digitalt skapte arkiver og målet er å utarbeide en digital håndbok. 

Tildeling av utviklingsmidler for 2024 kan du finne Arkivverkets hjemmesider: Utviklingsmidler 2023: Rekordmange søknader - Arkivverket