Statistikk

Bibliotekstatistikk er tallfestede innsamlede opplysninger om bibliotek.

Arbeidet handler om innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av de tallfestede opplysningene.  

Statistikken kan gi kunnskap og brukes til veiledning, styring og synliggjøring av bibliotekene.  

Folkebibliotekstatistikk 

Dette er for eksempel tallfestede opplysninger om utlån og andre tjenester til publikum, rammebetingelser som økonomi, personale, bok- og annen mediebestand, lokaler og åpningstider for folkebibliotekene i Finnmark. 
Folkebibliotekstatistikk på bibliotekutvikling.no

Innlevering av årlig driftsstatistikk  

Fylkesbiblioteket veileder kommunale folkebibliotekene i utfylling av årlig rapportering og tekniske spørsmål rettet mot utfyllingen. Rapporteringen til Nasjonalbiblioteket foregår tidlig på våren hvert år. Fylkesbiblioteket bistår også bibliotekene i videregående skole i dette. 

Nettsidestatistikk for folkebibliotek 

https://www.norskbibliotekindeks.no/