Samisk bibliotektjeneste

Informasjon om nye utgivelser om samer og samiske forhold, og om samisk litteratur, musikk og film.

Nettsiden til samisk bibliotektjeneste

Tjenesten driftes av Troms fylkesbibliotek, og er en rådgivende bibliotektjeneste rettet mot bibliote. Hensikten er å gjøre det lettere å orientere seg i, og holde seg oppdatert på, det samiske materialet. Rådgiver Edel Olsen har kontor på Senter for nordlige folk i Kåfjord. Samisk bibliotektjeneste arbeider med å øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur gjennom tiltak som å drive eget nettsted, publisere nyhetsbrev og delta på IBBY Barnebokforum.

Tjenesten har samlinger som inngår i bibliotek- og museumsenheten på Senter for nordlige folk. Deler av samlingen deponeres til Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms. Det er mulig for bibliotek, skoler og barnehager å bestille depoter og lån.

Nyhetsbrev fra samisk bibliotektjeneste