Norsk-russisk biblioteksamarbeid

Fylkesbiblioteket i Finnmark har lenge hatt samarbeid med bibliotek i Russland.

Fylkesbiblioteket i Finnmark har invitert bibliotekkollegaer fra Russland, fra Nikel bibliotek, Murmansk vitenskapelige fylkesbibliotek, Murmansk barne– og ungdomsbibliotek og Arkhangelsk bibliotek til Finnmark internasjonale litteraturfestival og hatt flere besøk og samarbeid med disse. 

Artikkelliste