Biblioteket som samskaper

Sammen med folkebibliotekene i Alta og Nesseby deltok Finnmark fylkesbibliotek i prosjektet.  Det var to intensive år med nye aktiviteter og begreper. 

Hva er samskaping?

Bibliotekarer og andre offentlig ansatte møter ulike typer problemer og velferdsutfordringer i arbeidshverdagen. Samskaping er noe annet enn samarbeid. Bibliotekene har invitert innbyggere og lokalsamfunnet inn for å finne løsningen sammen med dem. Kort fortalt handler samskaping om at offentlige organisasjoner skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, lokale bedrifter og foreninger.

Biblioteket som samskaper var et toårig prosjekt med prosjektdeltakere fra fylkesbibliotekene i Finnmark, Buskerud, Rogaland og Oppland, samt folkebibliotek i Alta, Nesseby, Øvre Eiker, Kongsberg, Haugesund, Gjesdal, Jevnaker, og Vestre Toten.

Se Prosjektsøknad og sluttrapport

Aktiviteter i prosjektet

  • Aksjonslæring

Folkebibliotekene utførte samskapingsprosjekter i sine kommuner. Mellom fellessamlingene møttes bibliotekene fylkesvis i «aksjonslæringsgrupper» som jobbet tettere på hvert prosjekt. Erfaringer og lærdom fra de regionale samlingene ble tatt med til fellessamlingene.

  • Fellessamlinger

Det har vært åtte todagers fellessamlinger i prosjektperioden. Alle ble ledet av Jens Ulrich og Malene Bødker Leerberg. Deltakerne forberedte seg ved å lese fagartikler, og samlingene bestod av korte forelesninger, dialog, diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner i plenum.

Vi er stolte av å ha vært med å utarbeide 

- Vi håper våre erfaringer vil inspirere bibliotekarer og andre offentlig ansatte til å komme i gang med å arbeide samskapende. I boken forteller vi om den samskapende prosessen og verdiene det gir å løse utfordringer i lokalsamfunnet sammen med innbyggerne, sa vår daværende prosjektdeltaker fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Veronicha Angell Bergli.

Les og lær mer om samskaping:

Kontaktperson: Mona Fonnes mona.fonnes@tffk.no

Artikkelliste