Samskaping og bibliotek

Samskaping er forenklet sagt en prosess eller et arbeid der parter skaper et produkt eller løser noe sammen. Det som skapes eller løses kan være definert på forhånd eller det kan oppstå i prosessen når de møtes. I denne sammenhengen vil det dreie seg om en mer brukt definisjon de siste årene, og som beskriver prosesser der offentlige organisasjoner utvikler og produserer blant annet velferd sammen med borgerne og ikke for borgerne. Mer spesifikt ved at et bibliotek skaper løsninger sammen med andre aktører i lokalsamfunnet.

I 2018 var oppstart av prosjektet «Bibliotek som samskaper», hvor biblioteket ble aktualisert som relevant part i et samskapingsarbeid og prosess. I kurset ble det laget en startpakke for samskaping med verktøy for å få dette til.

Sentrale temaer

  • Bibliotekenes rolle som samfunnsutvikler
  • Verdiskaping ved å arbeide samskapende
  • Balansen mellom bibliotekfaglighet og de frivilliges initiativ

Fylkesbibliotekene som er involvert er Troms og Finnmark, Innlandet, Rogaland, Viken og Vestfold og Telemark

Nettkurset «Startpakke for samskaping»

Alle artikler om samskaping på Bibliotekutvikling.no om samskaping

Samskaping med frivilligheten

Basert på Startpakke for samskaping, tas samskaping via bibliotek videre ut i kommuner i 2022 med Samskaping med frivilligheten.

2022 er Frivillighetens år, og et mål er at bibliotek og frivillige lag og foreninger gjennom praktisk erfaring skal kunne tilnærme seg samskapingsprosesser til gode for begge parter, noe som blant annet kan styrke biblioteket i lokalsamfunnet. Kursstart er 31. august.

Det settes opp digitale samlinger som vil bestå av en introduksjon, tre kurssamlinger og en samling hvor frivillige inviteres inn. Det kan være frivillige lag og foreninger bibliotekene allerede har samarbeid med, eller nye aktører bibliotekene ønsker samarbeid med. Mellom samlingene vil deltakerne få hjemmeoppgaver i form av praktisk arbeid med frivilligheten i egen kommune.

Hva lærer du? 

  • Bevisstgjøring om bibliotekets rolle som samfunnsutvikler 
  • Hvordan samskapende arbeid gir økt verdiskaping 
  • Hvorfor og hvordan samskape med frivillige lag og foreninger 
  • Å lede og fasilitere samskapende prosesser  

Introduksjonskurs:

Kurssamlingene:

Påmelding:

Introduksjonskurs, påmeldingsfrist 19. august

Kursrekken Samskaping med frivilligheten, påmeldingsfrist 24. august