Samskaping og bibliotek

Samskaping er forenklet sagt en prosess eller et arbeid der parter skaper et produkt eller løser noe sammen. Det som skapes eller løses kan være definert på forhånd eller det kan oppstå i prosessen når de møtes. Bibliotek skaper løsninger sammen med andre aktører i lokalsamfunnet.

I denne sammenhengen dreier det seg om prosesser der offentlige organisasjoner utvikler og produserer blant annet velferd sammen med borgerne og ikke for borgerne. 

I 2018 var oppstart av prosjektet «Bibliotek som samskaper», hvor biblioteket ble aktualisert som relevant part i et samskapingsarbeid og prosess. I kurset ble det laget en startpakke for samskaping med verktøy for å få dette til.

Sentrale temaer

  • Bibliotekenes rolle som samfunnsutvikler
  • Verdiskaping ved å arbeide samskapende
  • Balansen mellom bibliotekfaglighet og de frivilliges initiativ

Fylkesbibliotekene som er involvert er Troms og Finnmark, Innlandet, Rogaland, Viken og Vestfold og Telemark

Nettkurset «Startpakke for samskaping»

Alle artikler om samskaping på Bibliotekutvikling.no om samskaping

Samskaping med frivilligheten

Basert på Startpakke for samskaping, ble samskaping via bibliotek tatt videre ut i kommuner i 2022 med kurset Samskaping med frivilligheten. Her var et mål at bibliotek og frivillige lag og foreninger gjennom praktisk erfaring skal kunne tilnærme seg samskapingsprosesser til gode for begge parter. 

Kurset besto av en introduksjon, tre kurssamlinger og en samling hvor frivillige ble invitert inn.  

Hva ble lært? 

  • Bevisstgjøring om bibliotekets rolle som samfunnsutvikler 
  • Hvordan samskapende arbeid gir økt verdiskaping 
  • Hvorfor og hvordan samskape med frivillige lag og foreninger 
  • Å lede og fasilitere samskapende prosesser