Folkebibliotekenes nettsider

Vi har utviklet og følger opp arbeidet med nettsider til de fleste folkebibliotekene i fylket.

Fylkesbiblioteket har ansvar for drift og utvikling og leverer noe innhold til nettsidene. Folkebibliotekene har selv ansvar for å oppdatere innholdet, og påse at det er relevant og korrekt. Nettsidene er laget i WordPress og vi har en drifts- og vedlikeholdsavtale med Gnist Design AS.

Bakgrunn

Nettsidene ble i utgangspunktet bygd på webløft, bibliotekenes egen nettløsning, men har etter det blitt utviklet og oppdatert.   

Finnmark fylkesbibliotek deltok i prosjektet “Webløft – bibliotekenes egen nettløsning” i 2015-2017, og opprettet nye nettsider til folkebibliotekene basert på webløft. Nye nettsider var også et mål om synlighet i prosjektet Finnmarksbibliotekene. Arbeidet med å oppdatere nettsidene ble etter hvert gjennomført med egne ressurser.   

Nettsidene til folkebibliotekene i Finnmark ligger på www.finnmarksbibliotekene.no  

Lenker

https://www.gnistdesign.no/