Bibliotekets hjørne

Hver måned skriver ansatte på bibliotekene i fylket innlegg i avisen Finnmarken.

Aktuelle bibliotektema og boktips

Bibliotekets hjørne er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og avisen Finnmarken. I slutten av hver måned er det en hel side i avisen for et aktuelt bibliotektema samt bokanmeldelser.  

Innholdet i Bibliotekets hjørne skapes sammen med bibliotekene i fylket. Det kan være alt fra litteraturfestival, prosjekter og tiltak nasjonalt eller lokalt, eller det kan være aktualitet fra et område eller i et bibliotek.  Fylkesbiblioteket har ansvar for artikkelen, men folkebibliotek og bibliotek i videregående er viktige bidragsytere og skribenter.  

Samarbeidet ble etablert i 2016. Artikkelen er på trykk i den fysiske utgaven av Finnmarken hver måned og av og til også i Finnmark Dagblad.

Artiklene publiseres også på vår Facebook-side Finnmark fylkesbibliotek.

Oversikt over artiklene i Bibliotekets hjørne

Om du vil lese noen av artiklene nedenfor, kan du søke dem opp i papirarkivet til Finnmarken, eller kontakte Ida Zachariassen Sagberg for å få tilsendt PDF-fil.