Nyhetsbrev for september 2023

Her finner du nyhetsbrevet for september 2023 fra Finnmark fylkesbibliotek. Nå kommer høstfargene og kveldsmørket snikende. Husk å nyte sola mens den er her!

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Tema på møtet 19. september 08.30-09.30 er hvordan du bruker KOSTRA og annen statistikk som styringsverktøy. Har dere ønsker for tema på møtene framover? Meld inn til Mona Fonnes. 

Regional bibliotekplan for Finnmark 

Takk for innspillene til mål, visjoner og strategier på temamøtet 22. august. Fylkesbiblioteket lager utkast til handlingsprogram 2024-2025 og kaller inn til egne møter om det etter hvert. 

 Last ned siste versjon av mål og strategier som PDF (PDF, 103 kB) 

Bibliotekmøtet  

Vi ser fram til å møte dere i Vadsø 25.-27. september. Hittil er vi 51 påmeldte til konferansen, inkludert flere av biblioteksjefenes ledere på onsdagsprogrammet. Har du saker til de fysiske regionmøtene? Meld til Mads Munkvold innen fredag 8. september. Ta kontakt med Jorun Jakola dersom du har spørsmål om påmelding. 

Program og informasjon om bibliotekmøtet 

Nytt biblioteksystem 

Det er gjennomført forhandlinger, og har satt frist for innlevering av revidert tilbud til 29. september.  Vi forventer avklaring til i slutten av oktober. Kontaktperson på fylkesbiblioteket er Sigrid Stangnes. 

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler 

Nå lyser Nasjonalbiblioteket ut utviklingsmidler og midler til aktiv formidling. Søknadsfrist er 14. november. Fredag 22. september fra 10.00-10.45 arrangerer Nasjonalbiblioteket informasjonsmøte på Teams om utlysningene. Du kan stille spørsmål på forhånd når du melder deg på, eller underveis i møtet. Nasjonalbiblioteket ønsker søknader fra Finnmark, dette blir sak på regionmøter og fylkesbiblioteket kan bistå i prosessen mot søknader. 

Shared reading: Inspirasjonsdag for leseledere i Stavanger 

31. oktober arrangeres det inspirasjonsdag for de som har tatt kurs i metoden shared reading i Stavanger. Grunnleggeren av shared reading-metoden, Jane Davis, kommer. Andre tema er blant annet minneverdige leseopplevelser, og shared reading i skolen. Fylkesbiblioteket kan gi reisestøtte, ta kontakt med Sunniva Knutsen. Det er ikke avklart om noe blir strømmet.  

Innkjøp og formidling av kulturtidsskrift til bibliotek 

Det er på tide å melde interesse for tidsskriftene som ønsker å være med i Kulturrådets innkjøpsordning.  Det blir i løpet av september sendt ut en liste fra Tekstallmenningen til bibliotekene hvor man velger de tidsskriftene man kan tenke seg å få, og fristen for å levere den blir i midten av oktober. Les om tidsskriftsordningen på Tekstallmenningens sider. 

Konferanse om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Kulturrådet inviterer til konferanse om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport i Oslo 19. September fra 12.00-16.00. Den fysiske konferansen er fullbooket, men arrangementet strømmes åpent og gratis. Meld deg på dersom du vil delta digitalt, så får du oppdatert informasjon fra Kulturrådet. 

Meld deg på konferansen om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 

Bokdager – Biblioteksentralen – 27. og 28. september 

Biblioteksentralen arrangerer bokdager der du kan melde deg på webinar og få utfyllende informasjon om høstens barnebøker og høstens voksenbøker. Det er gratis. Merk at alle som er påmeldt får tilsendt en lenke med tilgang til opptak etter at arrangementet er gjennomført! Opptaket vil være tilgjengelig i en periode. 

Klart og inkluderende språk i biblioteket 

7. september fra 9.00-10.30 arrangerer Biblioteksentralen digitalt frokostwebinar om klarspråk. Inkluderende språk handler om å skrive på en måte som respekterer mangfoldet og at mennesker er ulike. Klarspråk er en sentral del av å gjøre budskapet ditt tilgjengelig for alle. Det er ekstra viktig i bibliotekets digitale tjenester. Dette er viktig i all kommunikasjon, og ikke minst i bibliotekenes digitale tjenester. Foredragsholder er Hege Berg Løkken fra NTB Arkitekst. 

Meld deg på webinar om klart og inkluderende språk 

Digitalt påfyll 

Vi minner om at Agder fylkesbibliotek fortsatt arrangerer Digitalt påfyll annenhver torsdag utover høsten. Tema 14. september er lansering av NBs kompetansebank. Alle påmeldte får lenke til opptak av møtet i ettertid.