Nyhetsbrev for januar 2024

Godt nytt år fra oss på Finnmark fylkesbibliotek!

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Tema for møtet 16. januar er kartlegging av aktivitetsnivå og ressursbehov i folkebibliotekene. Marit Andersen Somby og Mads Munkvold presenterer resultatene fra spørreundersøkelsen i hhv Troms og Finnmark. Basert på funnene inviterer vi til diskusjon om hvordan vi kan bruke disse resultatene til å utvikle bibliotekene.

Delta på temamøtet  

Bibliotekmøte i Finnmark og Finnlitt 2024 

24.-26.april blir det neste bibliotekmøte i Finnmark, i forbindelse med Finnlitt 25.-27.april i Alta. Hold av datoene. Informasjon og påmelding kommer. Vi jobber med å få billettsalget på plass for festivalen. I mellomtiden kan du lese om aktørene som kommer og programpostene på www.finnlitt.no - Og ennå kommer det kanskje noen overraskelser!

Grenseløse muligheter – nytt biblioteksystem 

Det er avklart hvilke folkebibliotek som skal samarbeide i Quria. Nå starter arbeidet med å utstede kontrakter mellom kommunene og Axiell og å lage en plan for implementering. Så snart planen er klar, blir alle partene informert om denne.  Prosjektleder Sigrid Stangnes har fått ny e-postadresse: sigrid.stangnes@tromsfylke.no   

Regional bibliotekplan for Finnmark 2024-2036 

Regional bibliotekplan skal behandles internt av nye politikere i Finnmark fylkeskommune før den blir sendt på høring. Det blir dermed noen forsinkelser i tidsplanen vi hadde tenkt. Nytt mål er å vedta planen på fylkestinget i oktober 2024. Dere kan forvente en solid høringsperiode i vår, som vil gi tid til god saksbehandling i kommunene.  

Kjappe knep: ChatGPT i bibliotekarbeid 

Desembers planlagte møte om praktisk bruk av generativ kunstig intelligens i bibliotekarbeid måtte avlyses. Som en erstatning har fylkesbiblioteket laget to presentasjoner med tips om hvordan du kan bruke gratistjenesten ChatGPT versjon 3.5 i din arbeidshverdag: 

Kom i gang med ChatGPT i bibliotekarbeid, del 1  

Kom i gang med ChatGPT i bibliotekarbeid, del 2  

Forslag til felles låneregler for folkebibliotek i Finnmark 

Etter dialog med folkebibliotekene på regionmøtene i desember 2023 har fylkesbiblioteket nå utarbeidet et forslag til felles låneregler i Finnmark, som er sendt på e-post til folkebibliotekene. Fylkesbiblioteket anbefaler å oppdatere lånereglene i forbindelse med overgang til nytt biblioteksystem.  

Innlevering av nasjonal bibliotekstatistikk til Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket åpner for levering av statistikk i slutten av januar og skjema vil være åpnet i fem uker. Mer informasjon finner du på Bibliotekutvikling.no sin side om levering av statistikk. Fylkesbiblioteket vil sende dere tall for elektroniske medier fra fellesbaser. For spørsmål om skjema ta kontakt med mads.munkvold@ffk.no

Tid for spill – ny dataspillstrategi 

Tid for spill er regjeringens nye dataspillstrategi og her er bibliotekene nevnt i flere sammenhenger. Ta en titt på den, og oppdater deg gjerne også på relanseringen av nettkurset Spillformidling i bibliotek som ligger i Kompetansebanken på Bibliotekutvikling.no. 

Digitalt påfyll: Regjeringens dataspillstrategi 

Årets første digitale påfyll fra Agder fylkesbibliotek blir torsdag 18. januar kl 9.00 og handler om regjeringens dataspillstrategi. Alle påmeldte får også tilsendt opptak, slik at du også kan se det dersom tidspunktet ikke passer. 

Meld deg på digitalt påfyll 

IBBY 2023 

Var du påmeldt strømming/opptak av IBBY 2023? Husk å sende e-post til Ida og si ifra om hvor mange fra ditt bibliotek som fikk med seg IBBY. 

Sammen om lesekultur for de minste i Trondheim  

I forbindelse med FiF-prosjektet arrangeres det konferanse i Trondheim 24. - 25. april med lesekultur som tema og med både bibliotekansatte og barnehageansatte som målgruppe. For oss i Finnmark kolliderer konferansen dessverre både med bibliotekmøtet i Alta og med Finnlitt. Vi undersøker om noen av programpostene strømmes eller blir tilgjengelig i opptak. 

Markering av samisk nasjonaldag 

Vi oppfordrer alle til å markere dagen og dele med oss, så vi kan dele videre i våre kanaler.  

Felles søknad om midler til aktiv formidling 

Vi venter på svar fra Nasjonalbiblioteket og vil holde dere løpende oppdatert om vår felles søknad om midler til aktiv formidling. Dere skal alle ha fått e-post med oversikt over deres innmeldte tiltak. Fylkesbiblioteket vil overføre midler til dere så tidlig som mulig, når vi vet om søknaden innvilges helt eller delvis.