Temamøter med folkebibliotekene

Fylkesbiblioteket inviterer folkebibliotekene til faglige møter på Teams én gang i måneden. 

Tema på møtene bestemmes av fylkesbiblioteket og bibliotekene oppfordres til å melde inn ønsker. Møtene holdes som oftest tredje tirsdag hver måned fra 08.30 til 09.30. 

Informasjon om møtene ligger i vår kalender og invitasjon sendes ut til alle folkebibliotek i forkant.