Nye biblioteksjefer

Introkurs for nye folkebiblioteksjefer i Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Troms og Finnmark! 

Oppfølging av nye biblioteksjefer det første året. 

Introkurs

Målet med kurset er å gi en generell oversikt over emner og temaer som en biblioteksjef bør vite noe om. 

Nye biblioteksjefer i Finnmark møter biblioteksjefer fra andre steder i landet.  Fylkesbibliotekene koordinerer møtene.  Kurset er digitalt, og består av fem samlinger á 1,5 time.

Kontaktperson i Finnmark er Jorun Jakola.

Oppfølging i Finnmark

Fylkesbiblioteket følger opp nye biblioteksjefer i egne møter i løpet av det første året som ansatt.