Barne- og ungdomsbokforum

Barne- og ungdomsbokforum er et nettverk for bibliotekansatte. Vi møtes jevnlig og jobber med formidling til barn og ungdom. 

Påmelding

Du kan delta på alle møter, eller bare noen. Hvert møte har et tema, og de som melder seg på får tilsendt agenda og forslag til forarbeid. Det er planlagt fire møter i året, alltid på en tirsdag. Tidspunktet veksler mellom 12.30-14.00 og 08.30-10.00. Vi tar imot nye deltakere.

Be om invitasjon til det møtet du vil delta på, eller til alle møter.
Møteinfo og møtelenke finner du også i fylkesbibliotekets kalender på nett.

Meld deg på! 

Forumet har fokus på kompetanseheving og faglig påfyll. Vi arbeider med formidlingsmetoder, kompetanseutvikling, innholdsproduksjon og egne erfaringer fra bibliotekhverdagen. Vi ønsker å dele tema og kunnskap med bibliotek som ikke har barne- og ungdomsbibliotekar. Slik styrker vi våre bibliotektjenester til barn og ungdom.

Bakgrunn

I Finnmark hadde barne- og ungdomsbibliotekarer jevnlige treff i regi av fylkesbiblioteket for å snakke om sine erfaringer med arbeid mot målgruppa. Det var ønske om å videreføre dette nettverket og inkludere mer faglig påfyll. I slutten av 2020 tok fylkesbiblioteket initiativ til et oppstartsmøte der alle interesserte var inviterte til å bidra. Tolv bibliotekansatte deltok. Sammen satte vi mål for gruppa og diskuterte møtefrekvens og relevante tema for møtene. I 2021 og i 2022 hadde vi seks treff i året. Hvert år evaluerer vi året som gikk, og planlegger neste års tema sammen.