Litteratur i den kulturelle skolesekken

Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark har fagansvar for den litterære lomma i den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark. Det er Scene nord som har ansvar for DKS i fylket. 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, fra 1. til 13. trinn, får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Folke- og skolebibliotekene skal sikre tilgang til og formidling av litteraturen som er bakteppe for produksjonene som tilbys. Bibliotekene bør være arena for produksjoner i den grad det er hensiktsmessig.

Fylkesbiblioteket følger opp arbeidet med de lokale planene for DKS gjennom veiledning, kompetanseheving om DKS som helhetlig formidlingsprogram og et fokus på biblioteket som arena for formidling av produksjoner i DKS.