Leser søker bok - bok til alle bibliotek

Illustrasjonsbilde Leser søker bok. Mann foran bokhylle. - Klikk for stort bildeLeser søker bok jobber for at det skal finnes lett tilgjengelige bøker for alle lesere. Folkebibliotekene i fylket bidrar gjennom å være Bok til alle-bibliotek.

Om leser søker bok

Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet. Leser søker bok gir støtte til forfattere, illustratører og forlag som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulike lesebehov.

For at alle skal ha mulighet til å få tak i bøkene samarbeider Leser søker bok med et stort antall bibliotek i alle landets fylker. Disse bibliotekene kalles Bok til alle-bibliotek. Bibliotekene får tilsendt bokpakker og informasjonsmateriell fra Leser søker bok.

Leseombud

Bok til alle-bibliotekene bør ha tilbud om leseombud. Et leseombud er en som leser høyt for folk som av ulike grunner ikke leser selv. Det kan for eksempel være eldre med synsvansker, mennesker med demens eller utviklingshemning, eller folk som kan lite norsk. Det fins også leseombud for innsatte i fengsel.  

Rekrutteringsbrev og rekrutteringsfilm

Fylkesbiblioteket har laget et rekrutteringsbrev som kan tilpasses med kontaktinformasjon til det enkelte bibliotek. Brevet kan sendes ut til organisasjoner hvor man ønsker å rekruttere leseombud. Tips kan være frivillighetssentraler, Røde kors, LHL, pensjonistforeninger, bygdelag med mer. Leser søker bok har laget en rekrutteringsfilm for leseombud som kan legges på nettsiden eller vises på en skjerm i biblioteket.

Fylkesbiblioteket er et bindeledd mellom Leser søker bok og Bok til alle-bibliotekene i fylket. Vi tilbyr rådgivning til Bok til alle-bibliotek, og følger opp arbeidet med formidling og leseombud. I tillegg til folkebibliotekene er bibliotekene i Tromsø fengsel og Vadsø fengsel med. I 2017 ble Deanu girjerádju/Tana bibliotek Årets Bok-til-alle-bibliotek!  

Leser søker bok lager jevnlig podcaster og filmer som dere kan dele på nettsider eller i sosiale medier.