Samenes nasjonaldag

6. februar feires samenes nasjonaldag i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen kalles også Samefolkets dag og Samisk folkedag.

Samenes nasjonaldag feires til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim 6. februar 1917. For første gang møttes samer fra svensk og norsk side for å arbeide for felles samiske saker over grensene.

Fylkesbiblioteket koordinerer og lager eller skaffer materiell som vi tilbyr til bibliotekene. I år tilbyr vi både fysiske og digitale arrangementer. Oversikt over tilbudene publiseres fortløpende på nettsiden til Samisk bibliotektjeneste. 

Det enkelte bibliotek står fritt til å velge sin måte å markere samenes nasjonaldag på. Dere velger selv om dere vil ha en lokal tilnærming og benytte lokale samarbeidspartnere.