Finnmark internasjonale litteraturfestival

Jenny Løvlie

På toppen av Europa, ved Barentshavet, arrangerer Finnmark fylkesbibliotek hvert andre år Finnmark internasjonale litteraturfestival. Finnlitt byr på litteraturglede, opplevelser, kunnskap og debatt, i tett samarbeid med vertsbibliotekene der festivalen arrangeres.

Finnlitt 2024

Finnmark internasjonale litteraturfestival 2024 ble arrangert i Alta fra 25. april til 27. april med tema TRO. Det var den sjuende festivalen i rekka. Vi søker ekstern støtte for å gjennomføre festivalen, og er takknemlige for våre samarbeidspartnere og støttespillere, nasjonalt, regionalt og lokalt. Har du tilbakemeldinger om festivalen, eller ideer, innspill og ønsker til neste Finnlitt? Send en e-post til finnlitt@ffk.no

Se programmet for festivalen

Festivalens målsetning

  • inspirere barn, ungdom og voksne i Finnmark til å bli aktive litteraturbrukere 
  • være et møtested for litteraturarbeidere og litteraturinteresserte i Finnmark 
  • formidle ny og eldre litteratur fra Finnmark og nabolandene i nord 
  • formidle verdenslitteratur til Finnmarks befolkning 

Følg oss på Facebook   Følg oss på Instagram Besøk vår nettside

Finnlitt for folkebibliotekene

Finnlitt er en stor litterær begivenhet for hele fylket. Alle folkebibliotek i Finnmark fikk festivalplakat for festivalen for å synliggjøre den i sine kommuner. Fylkesbiblioteket arrangerte sitt halvårlige bibliotekmøte for bibliotekansatte i Finnmark i tilknytning til festivalen. Alle bibliotekansatte som er påmeldt dette møtet får festivalpass til festivalen. Gjennom vår søknad til Nasjonalbiblioteket om midler til aktiv formidling, har seks bibliotek søkt om og får tildelt midler til å hospitere på festivalen.

Digitalt tilbud

Finnlitt er ett av fylkesbibliotekets største formidlingstiltak. Flere arrangement fra Finnlitt 2021 ble strømmet fra Sør-Varanger bibliotek til bibliotek i fylket, som fikk muligheten til å vise festivalen på skjerm for sine gjester. Seks programposter ble sendt offentlig og gratis for alle. Ti arrangement ble strømmet eksklusivt for bibliotek. Dette ga oss en unik mulighet til å løfte fram festivalens innhold, og nå ut til flere litteraturinteresserte. Tjue bibliotek i fylket valgte å vise ei digital Finnlitt-sending, og evalueringa vår viser at tilbudet var en suksess. Noen av de digitale arrangementene fra Finnlitt 2021 er tilgjengelig på nett gratis også etter festivalen: