PressReader

PressReader gir tilgang til over 7000 aviser og magasiner på 64 forskjellige språk, utgitt i 145 forskjellige land. Artikler kan lastes ned til egen enhet og skrives ut, og kan deles på sosiale medier. Man kan også velge å få publikasjonene lest opp.

PressReader er tilgjengelig for registrerte brukere ved bibliotekene i Finnmark. Se nyhetssak om tilgang i Finnmark. Det gis tilgang både i bibliotekets lokaler og hjemmefra. Tilgangen gis for tre døgn om gangen. 

Tilgang på biblioteket

Gå til PressReader i nettleseren på bibliotekets trådløse nettverk eller bruk PressReader-appen som kan lastes ned fra Google Play eller App Store. Etter at du ha åpnet appen eller nettsiden har du tilgang til også utenfor biblioteket i tre døgn før du må logge på igjen. Grønn kopp i øverste menylinje i PressReader viser at du er pålogget.

Tilgang utenfor biblioteket

Lånere kan få tilgang til PressReader Min side i Bibliofil eller Meg og mitt i Mikromarc.

For Bibliofil-bibliotek

På mobile enheter: PressReader ligger under ‘Digitale tjenester’ i appen.

For Mikromarc-bibliotek

På mobile enheter: Gå til websøket, velg Nettversjon og logg inn på biblioteket. Når låner er pålogget i biblioteket, ligger logo til PressReader nederst i venstre meny.

Markedsføringsmateriell