Om bibliotek 24

Tanken bak Bibliotek24 er å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår.

Bibliotek24 er resultat av Digin-prosjektet, et initiativ fra Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Bibliotek24 er et felles løft i bibliotek-Norge, et innkjøpssamarbeid (konsortie) etablert i 2022. Alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman/Oslo står bak selskapet, med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Visjonen er å være en vedvarende drivkraft for innovasjon, inspirasjon og samarbeid i biblioteksektoren.

Lenker

Nettsiden til Bibliotek24.

Les om prosjektet Digin

Opptak av Digitalt påfyll med tema Bibliotek24

Consortia Manager

Artikkelliste