Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Se også nettsiden om Grenseløse muligheter hos Troms fylkesbibliotek for 100% oppdatert informasjon

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole. 

Aktuelt

57 folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole har forpliktet seg til innkjøp av nytt biblioteksystem. I tillegg har fem folkebibliotek tegnet opsjon, sammen med 83 skolebibliotek i grunnskolen.  

Anbudet er nå publisert og frist for å levere tilbud er 24. mai 2023. Vi har lagt opp til konkurranse med forhandlinger. Dette betyr at leverandørene først skal levere inn et tilbud som vi evaluerer. Deretter inviteres de til forhandlinger hvor vi gir tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan forbedres. Leverandørene får anledning til å levere endret tilbud som er bindende. Med forhandlinger vil vi sikre oss at leverandørene leverer det som er viktig for bibliotek i Troms og Finnmark. Medio oktober planlegger vi signering av kontrakt.   

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

Videre framover bør alle arbeide med å sikre samsvar mellom det som står i hylla og det som finnes i katalogen. Dette vil forenkle implementeringa av nytt system.